Privacy statement

Bij Mtrack beseffen wij heel goed dat wij met ons statistiekenprogramma Mtrack kostbare bedrijfsinformatie beheren.

Geheimhouding

Als klant kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw klantgegevens gebruiken wij alleen voor administratieve doeleinden en het verlenen van service. Uw statistieken registreren wij alleen voor u; op geen enkele wijze geven wij derden inzage in uw statistieken. Uw statistieken verwerken wij ook niet in overzichten anders dan de overzichten in uw eigen account.

Algehele beveiliging

Bij Mtrack hebben wij uitgebreide veiligheidsprocedures. Hiermee voorkomen wij dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.
De betrouwbaarheid van ons systeem heeft onze absolute prioriteit. Daarom investeren we veel in servercapaciteit en veiligheid. Zo leggen wij de details van elk bezoek op twee verschillende lokaties (serverparken) vast. Mochten onze servers er bij de ene provider tijdelijk uitliggen, dan pakken de servers bij de andere provider de registratie van bezoekgegevens op.

Beveiliging klantgegevens

Uw persoonlijke gegevens behandelen we uiterst zorgvuldig. Uw gegevens - uw naam, telefoonnummer, e-mail- en factuuradres - gebruiken wij alleen voor administratieve doeleinden en het verlenen van service. Deze gegevens geven of verkopen wij nooit aan derden.
Mtrack houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging statistieken

Alle binnen uw account geregistreerde statistieken zijn uw eigendom. Wij zullen deze gegevens nooit verkopen en/of beschikbaar stellen aan derden. Ook verwerken wij uw statistieken nooit in overzichten anders dan de overzichten in uw eigen account.

Gebruik cookies

Voor onze website en ons statistiekenprogramma maken wij gebruik van technische cookies, tracking cookies en cookies voor sociale media. Met technische cookies zorgen wij ervoor dat u onze website en ons statistiekenprogramma beter kunt gebruiken. Met het Mtrack-cookie (een tracking cookie) kunt u uw website en online marketing verbeteren.
Elders op onze website kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Privacy bezoekers

Wij hechten veel waarde aan de privacy van bezoekers van websites. Deze is terecht wettelijk beschermd. Met Mtrack kunnen en mogen wij geen NAW-gegevens van bezoekers achterhalen. Voor alle duidelijkheid: de door ons gebruikte tracking cookies onthouden geen naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. De door ons gebruikte cookies registreren alleen het surfgedrag van uw bezoekers.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Het gaat om websites van klanten en partners van Mtrack. Hoewel wij deze websites zorgvuldig hebben uitgekozen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze bedrijven en instellingen.