Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.2. Veelgestelde vragen over de rapporten > Waarom zie ik mijn eigen website terug bij de referrers?

Waarom zie ik mijn eigen website terug bij de referrers?

Het komt regelmatig voor dat de domeinnaam van uw eigen website wordt vermeld als referrer.

De verklaring hiervoor is simpel. Als er tijdens een bezoek aan uw website twintig minuten geen activiteit meer is geweest, stopt Mtrack met de registratie van het bezoek. Het bezoek wordt als beëindigd beschouwd.

In de praktijk kan het echter gaan om mensen die uw website bezoeken, vervolgens gaan lunchen (langer dan twintig minuten), om daarna weer verder te klikken. Het bezoek na de lunchpauze wordt door Mtrack dan als een nieuw bezoek beschouwd. Omdat het eerder geregistreerde bezoek ook aan uw website was, stelt Mtrack voor dit 'nieuwe bezoek' uw eigen domeinnaam als referrer vast.

Een andere mogelijkheid is, dat uw bezoeker zijn bezoek start op een pagina waarop geen teller is geplaatst. Klikt uw bezoeker vervolgens verder naar een pagina waarop wél een teller staat, dan start daar pas de registratie van het bezoek. De referrer is dan de voorgaande pagina-zonder-teller (van uw eigen website). Door tellers te plaatsen op de pagina's waar deze nog ontbreken, kunt u dit eenvoudig ondervangen.