Documentatie

Rapport 'Totale bezoekduur'

In dit rapport staat vermeld hoeveel dagen en uren uw bezoekers in totaliteit op uw website hebben doorgebracht. Het is de optelsom van de duur van alle bezoeken in de door u geselecteerde periode.

Het quotiënt van de totale bezoekduur en het totaal aantal bezoeken geeft de gemiddelde duur van een bezoek.

De totale bezoekduur aan uw website (en daarmee ook de gemiddelde bezoekduur) ligt overigens in werkelijkheid hoger dan geregistreerd. Omdat bij het wegklikken van uw website, er geen contact meer kan worden gemaakt met onze Mtrack-servers, kan de duur van het bezoek aan uw laatste webpagina door Mtrack niet worden vastgesteld. (Een euvel waarmee ook andere statistiekenprogramma's te maken hebben.)