Documentatie

Rapport 'Sitebench'

Met dit rapport kunt u zien hoe uw website zich in de door u geselecteerde periode heeft ontwikkeld ten opzichte van een andere, relevante periode (referentieperiode).

Tevens kunt u - bij registratie van meerdere websites - eenvoudig het bezoek aan uw verschillende websites (of subdomeinen) met elkaar vergelijken.

Van zestien KPI's (Key Performance Indicators) kunt u een overzicht opvragen. Hiervoor moet u in het dropdownlijstje (na 'Kies een KPI') klikken op de KPI van uw keuze. In de tabel verschijnt vervolgens van elke website het betreffende gegeven, voor zowel de door u geselecteerde periode als referentieperiode. Onderaan de tabel staat het totaal van alle websites vermeld.

In de laatste kolom(men) - onder 'Groei' - ziet u in één oogopslag in welke mate de gekozen KPI van uw website(s) is toe- of afgenomen.

Voor het presenteren van uw websites in alfabetische volgorde, klikt u in de bovenste regel van de tabel op 'Website'. Als u de gegevens in de tabel op rangorde wilt zien, klikt u in de bovenste regel van de tabel op de betreffende kolom.

Wanneer u in de tabel klikt op een van de websites, krijgt u de onderliggende gegevens van de betreffende website te zien. U verlaat dan de 'Sitebench' en komt in één keer terecht in het bijbehorende rapport van de betreffende website.

Van de laatste vijf KPI's in dit rapport (KPI 12 t/m 16) wordt alleen een Top 5 weergegeven. Wanneer u kiest voor een van deze KPI's, staat in de tabel alleen het eerste gegeven uit de Top 5 vermeld. Als u hierop klikt, wordt de volledige Top 5 getoond.