Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.3. Mtrack-rapporten > Rapport 'Pageviews per bezoek (per categorie)'

Rapport 'Pageviews per bezoek (per categorie)'

In dit rapport staat vermeld hoeveel pagina's van uw website er per bezoek zijn bekeken in de door u geselecteerde periode.

In de tabel ziet u staan bij hoeveel bezoeken slechts één pagina werd bekeken; bij hoeveel bezoeken twee pagina's; etc. Uit de tabel kunt u ook opmaken óf er bezoeken waren waarbij er meer dan vijftig pagina's werden bekeken en zo ja, hoeveel dat er waren.

In het algemeen geldt: uw website is populairder, naarmate er per bezoek meer pagina's worden bekeken.

In dit rapport ziet u dat bij een relatief groot aantal bezoeken slechts één pagina wordt bekeken. Enerzijds wordt dit percentage gevormd door 'bouncers': bezoekers die na het zien van uw eerste webpagina concluderen dat zij niet op de juiste plek zijn beland; zij klikken gelijk weer weg. Het kunnen natuurlijk ook bezoekers zijn die direct vinden wat zij zochten en daarom niet verder klikken op uw website.

Anderzijds vallen in deze categorie ook bezoekers die relatief lang één webpagina bekijken.