Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.3. Mtrack-rapporten > Rapport 'Pageviews per bezoek (gemiddelde)'

Rapport 'Pageviews per bezoek (gemiddelde)'

In dit rapport wordt het gemiddelde aantal pageviews per bezoek vermeld in de door u geselecteerde periode.

Dit gemiddelde wordt berekend door voor deze periode het totaal aantal pageviews te delen door het totaal aantal bezoeken.