Documentatie

Rapport 'Huidige bezoeken'

In dit rapport kunt u de detailgegevens van alle bezoeken aan uw website bekijken.

De meest recente bezoeken zijn als eerste genoemd.

Door op 'Eerdere bezoeken' te klikken, kunt u terugwandelen in de tijd - tot het allereerste bezoek aan uw website. Door op 'Latere bezoeken' te klikken, krijgt u (weer) de gegevens van meer recente bezoeken te zien.

Tijdens het bladeren in het bezoekbestand houdt Mtrack het aantal bezoeken (en de bijbehorende nummering) constant. Als u weer helemaal terug bent bij de meest actuele bezoeken, worden eventuele nieuwe bezoekers vermeld naast 'Eerdere bezoeken'. U leest dan bijvoorbeeld: 'Plus 8 nieuwe bezoeken'. Door hierop te klikken, krijgt u ook van deze bezoeken de detailgegevens te zien.

Zoals u ziet, wordt aan de linkerzijde per bezoek tal van (technische) gegevens weergegeven. Aan de rechterzijde ziet u het klikpad dat uw bezoeker bewandelt (of heeft bewandeld, als zijn bezoek is afgelopen). Bij het klikpad is aangegeven hoeveel tijd uw bezoeker op de diverse pagina's heeft doorgebracht.

Door bij de bezoekgegevens op 'stad' te klikken, krijgt u op een kaartje te zien waar uw bezoeker vandaan komt.

Als een bezoeker al eerder op uw website is geweest, kunt u een overzicht opvragen van al zijn voorgaande bezoeken. Onder de detailgegevens van het bezoek staat in dat geval: 'Toon alle bezoeken van deze bezoeker'. Door hierop te klikken, krijgt u de complete bezoekhistorie van deze bezoeker te zien.

Bij bijna elk weergegeven bezoek kunt u uw bezoeker van een label voorzien. In beginsel is de privacy van uw bezoekers beschermd. Maar als u te weten bent gekomen wie achter een bepaald bezoek zit (bijvoorbeeld doordat uw bezoeker ook met u heeft gebeld, een bestelling heeft gedaan of een contactformulier heeft ingevuld), kunt u bij 'Label: voer in' de naam van deze persoon invoeren. Bij elk nieuw bezoek van deze persoon wordt bij de detailgegevens vervolgens de naam van deze persoon vermeld.

Alle bezoeken van een bepaald label kunt u eenvoudig opvragen.

Het label werkt door middel van een cookie, dat aan de browser van uw bezoeker wordt gekoppeld. Als deze browser geen cookies accepteert, kan er niet gelabeld worden (maar dit komt zelden voor; zie het rapport 'Cookies').

Soms komen het IP-adres en ook een aantal andere (of zelfs álle) bezoekgegevens overeen. Dan lijkt het of het om één en dezelfde (unieke) bezoeker gaat. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Het kan zijn dat uw website bekeken wordt vanaf verschillende kantoorplekken vanuit één bedrijf. Mtrack kan deze individuele bezoekers achter een bedrijfsnetwerk onderscheiden.

De detailgegevens van bezoeken zijn beschikbaar vanaf 13 mei 2007.