Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.3. Mtrack-rapporten > Rapport 'Bezoekgegevens per pagina'

Rapport 'Bezoekgegevens per pagina'

Met dit rapport kunt u goed beoordelen of de pagina's van uw website aan uw verwachtingen voldoen.

In het 'Overzicht' ziet u staan hoeveel bezoeken er in de door u gekozen tijdsperiode aan de betreffende pagina zijn gebracht. Ook wordt in dit deelrapport vermeld hoeveel tijd uw bezoekers in totaal op deze pagina hebben doorgebracht; hoeveel pageviews zij gezamenlijk hebben gegenereerd; hoeveel pageviews per bezoek ze gemiddeld aan elke pagina hebben gebracht; en hoelang ze gemiddeld de betreffende pagina hebben bekeken.

Naast het 'Overzicht' zijn er nog drie deelrapporten: 'Bezoeken', 'Bezoekduur' en 'Pageviews'. U kunt deze bekijken door (rechtsboven) op een van deze deelrapporten te klikken.

In elk deelrapport kunt u uw pagina's in rangorde zetten. Door in de tabel op de titel van een kolom te klikken, die vervolgens groen kleurt, worden alle pagina's op rangorde geplaatst. Uw populairste pagina's - voor het betreffende bezoekgegeven - komen daarmee bovenaan te staan.
Door nogmaals op de betreffende kolomkop te klikken, worden uw pagina's in omgekeerde rangorde vertoond: de minst populaire pagina's verschijnen dan bovenaan.

Met behulp van de filterfunctie boven de tabel kunt u in de tabel zoeken naar een bepaalde pagina of reeks van pagina's.

Als een bepaalde pagina niet in een tabel is vermeld, komt dit door het volgende: ofwel u heeft geen teller op deze pagina geplaatst; ofwel er is in de door u gekozen tijdsperiode geen bezoek aan deze pagina gebracht.

In de deelrapporten 'Overzicht' en 'Bezoeken' wordt bij het aantal bezoeken ook een percentage vermeld. Dit is een interessant gegeven. Uit dit percentage kunt u afleiden hoevaak een pagina naar verhouding wordt bezocht. Een percentage van 5 (5%) betekent dat bij elke twintig bezoeken er één bezoek is waarbij de bewuste pagina wordt bekeken. Een percentage van 25 (25%) betekent dat bij elke vier bezoeken de betreffende pagina één keer wordt gefrequenteerd.

In de deelrapporten 'Overzicht' en 'Bezoekduur' wordt de gemiddelde bezoekduur per pagina berekend door de totale bezoekduur van de betreffende pagina te delen door het totaal aantal bezoeken aan die pagina. Voor alle duidelijkheid wordt hier opgemerkt dat tijdens één bezoek een bepaalde pagina meerdere keren kan worden bekeken; vandaar dat het aantal pageviews per pagina vaak hoger is dan het aantal bezoeken per pagina.

Tot slot, in het deelrapport 'Pageviews' ziet u in de tweede kolom van de tabel op elke regel (voor elke pagina) een letter 'T' staan. Deze letter staat voor 'Trend'. Als u hierop klikt, krijgt u voor de bijbehorende pagina het totaal aantal pageviews in de tijd verspreid voor de desbetreffende periode.

Dit is een mooi gegeven. Als u bijvoorbeeld in een jaarrapport ziet, dat er maandelijks meer pageviews worden gegenereerd voor een bepaalde pagina, dan weet u dat deze pagina aan populariteit wint. Daalt daarentegen in dit jaarrapport maandelijks het aantal pageviews, dan weet u dat de populariteit van deze pagina tanende is.

Het uitgebreide paginarapport kunt u bekijken voor alle periodes ná 1 juni 2008. Voor periodes vóór 1 juni 2008 wordt alleen het aantal pageviews per pagina vermeld.