Documentatie

Rapport 'Bezoekers naar stad'

In dit rapport wordt weergegeven uit welke steden uw bezoekers afkomstig zijn.

In de tabel zijn de regio's in rangorde weergegeven, zodat u direct kunt zien uit welke tien of twintig steden (wereldwijd) uw bezoekers overwegend komen. Met behulp van de filterfunctie boven de tabel kunt u de gegevens opvragen van een bepaalde stad.

De geografische herkomst van uw bezoekers wordt vastgesteld aan de hand van hun IP-adres. Hiervoor is een speciale IP-database aangeschaft. In deze database zijn IP-adressen groepsgewijs gekoppeld aan een land, streek en stad.

Op basis van IP-adressen is de stedelijke (en ook de regionale) herkomst van uw bezoekers soms niet te achterhalen. Het aantal bezoeken waarvoor een stad kan worden vastgesteld, ligt vaak onder de 100%.

Noodgedwongen vindt de koppeling voor de IP-database deels handmatig plaats. Daarnaast is het soms onduidelijk in welke mate hostingproviders de recent aan hen toegewezen IP-adressen geografisch uitgeven. Hierdoor is de koppeling van IP-adressen aan streken en steden minder betrouwbaar. De koppeling van IP-adressen aan landen is wel nauwkeurig (zie hiervoor het rapport 'Bezoekers naar land').

Volgens Maxmind, de leverancier van de IP-database, is:
- in 99% van de gevallen het land correct;
- in 87% van de gevallen de regio of de stad (binnen een straal van 40 kilometer) correct.