Documentatie

Rapport 'Bezoekers naar land'

In dit rapport wordt weergegeven uit welke landen uw bezoekers afkomstig zijn.

In de tabel zijn de landen in rangorde weergegeven, zodat u direct kunt zien uit welke landen uw bezoekers overwegend komen. Met behulp van de filterfunctie boven de tabel kunt u de gegevens opvragen van een bepaalde land.

De geografische herkomst van uw bezoekers wordt vastgesteld aan de hand van hun IP-adres. Hiervoor is een speciale IP-database aangeschaft. In deze database zijn IP-adressen groepsgewijs gekoppeld aan een land, streek en stad.

Noodgedwongen vindt deze koppeling deels handmatig plaats. Daarnaast is het soms onduidelijk in welke mate hostingproviders de recent aan hen toegewezen IP-adressen geografisch uitgeven. Hierdoor is de koppeling van IP-adressen aan streken en steden minder betrouwbaar. De koppeling van IP-adressen aan landen is wel nauwkeurig.

Volgens Maxmind, de leverancier van de IP-database, is:
- in 99% van de gevallen het land correct;
- in 87% van de gevallen de regio of de stad (binnen een straal van 40 kilometer) correct.