Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.3. Mtrack-rapporten > Rapport 'Bezoekduur per bezoek (per categorie)'

Rapport 'Bezoekduur per bezoek (per categorie)'

In dit rapport staat vermeld hoelang de bezoeken aan uw website hebben geduurd in de door u geselecteerde periode.

In de tabel ziet u staan hoeveel bezoeken korter duurden dan één seconde. Hoeveel bezoeken één tot twee seconden duurden. Etcetera. Uit de tabel kunt u ook opmaken óf er bezoeken waren die langer dan éen uur duurden; en zo ja, hoeveel dat er waren.

In het algemeen geldt: uw website is populairder, naarmate het bezoek aan uw website gemiddeld langer duurt.

De totale bezoekduur aan uw website (en daarmee ook de gemiddelde bezoekduur) ligt overigens in werkelijkheid hoger dan geregistreerd. Dit komt doordat bij het wegklikken van uw website, er geen contact meer kan worden gemaakt met onze Mtrack-servers. Hierdoor kan Mtrack de duur van het bezoek aan uw laatste webpagina niet vaststellen.(Een euvel waarmee ook andere statistiekenprogramma's te maken hebben.)

In dit rapport ziet u dat een relatief groot aantal bezoeken korter duurt dan één seconde. Dit zijn bezoekers die maar één pagina van uw website bekijken. Enerzijds wordt dit percentage gevormd door 'bouncers': bezoekers die na het zien van uw eerste webpagina concluderen dat zij niet op de juiste plek zijn beland; zij klikken gelijk weer weg. Het kunnen natuurlijk ook bezoekers zijn die direct vinden wat zij zochten en daarom niet verder klikken op uw website.

Anderzijds vallen in deze categorie ook de bezoekers die relatief lang één webpagina bekijken. Omdat er in totaal maar één webpagina wordt bekeken, kan - zoals gezegd - niet worden vastgesteld, hoe lang het bezoek duurt. Daarom vallen deze bezoeken in de categorie 0-1 seconde.

Overigens kent elke website bouncers (tot soms vijftig procent van het totaal aantal bezoeken). Het relatieve aantal bouncers hangt af van de aard van uw website, alsook de kwaliteit van de verwijzingen naar uw website.

Houd u er bij de interpretatie van langdurige bezoeken rekening mee dat Mtrack een bezoek als beëindigd beschouwd, wanneer er meer dan twintig minuten na het opvragen van de laatste pagina niets meer is gebeurd (definitie).