Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.3. Mtrack-rapporten > Rapport 'Bezoekduur per bezoek (gemiddelde)'

Rapport 'Bezoekduur per bezoek (gemiddelde)'

In dit rapport staat - voor de door u geselecteerde periode - de gemiddelde duur van één bezoek vermeld.

Dit gemiddelde wordt berekend door de totale bezoekduur te delen door het totaal aantal bezoeken. De totale bezoekduur staat gelijk aan de duur van alle bezoeken in de door u geselecteerde periode.

De totale bezoekduur aan uw website (en daarmee ook de gemiddelde bezoekduur) ligt overigens in werkelijkheid hoger dan geregistreerd. Dit komt doordat bij het wegklikken van uw website, er geen contact meer kan worden gemaakt met onze Mtrack-servers. Hierdoor kan Mtrack de duur van het bezoek aan uw laatste webpagina niet vaststellen.(Een euvel waarmee ook andere statistiekenprogramma's te maken hebben.)