Documentatie

Rapport 'Aantal bezoekers'

In dit rapport ziet u het totaal aantal bezoekers staan, dat uw website heeft bezocht in de door u geselecteerde periode. Dit zijn zogeheten 'unieke bezoekers': in het genoemde aantal is elke bezoeker maar n keer meegeteld, ook al heeft hij uw website in de door u geselecteerde periode meerdere keren bezocht.

Een bezoeker kan worden gedefinieerd als een persoon die n of meerdere pagina's van uw website heeft opgevraagd (bekeken). Nieuwe bezoekers zijn bezoekers die uw website vr de geselecteerde periode nog nooit hebben bezocht; zij bezoeken uw website voor de allereerste keer. Herbezoekers zijn bezoekers die uw website vr de geselecteerde periode al eens eerder hebben bezocht.

Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel dat Jan Jansen in de eerste week van januari uw website bezoekt; en wel n keer op maandag 1 januari en twee keer op dinsdag 2 januari. In de tweede week van januari bezoekt hij uw website nogmaals: n keer op woensdag 9 januari. Op basis van deze gegevens wordt Jan Jansen in het maandrapport van januari als n unieke bezoeker geteld. In de weekrapporten wordt hij echter twee keer als unieke bezoeker geteld: n keer in het weekrapport van de eerste week van januari en n keer in het weekrapport van de tweede week van januari. In de dagrapporten wordt hij uiteindelijk drie keer geteld als unieke bezoeker: n keer in het dagrapport van maandag 1 januari; n keer in het dagrapport van dinsdag 2 januari en n keer in het dagrapport van woensdag 9 januari.

Om het nog iets lastiger te maken: in het dagrapport van dinsdag 2 januari wordt Jan Jansen als n (unieke) bezoeker geteld. Wl zult u op die dag in de bijbehorende spreidingsgrafiek Jan Jansen twee keer terugzien als unieke bezoeker. Dit komt doordat deze daggrafiek is gebaseerd op unieke bezoekers per uur: voor de verschillende uren waarop Jan Jansen die dag uw website bezocht, wordt hij beschouwd als unieke bezoeker.

Meestal zal het aantal bezoekers niet gelijk zijn aan het aantal bezoeken. In de door u geselecteerde periode kan n bezoeker immers meerdere bezoeken brengen. In ons voorbeeld doet Jan Jansen dit op dinsdag 2 januari. Als u van die dag de rapporten 'Aantal bezoekers' en 'Aantal bezoeken' naast elkaar legt, dan moet u constateren dat het aantal bezoeken die dag hoger is dan het aantal bezoekers. En dat klopt, die dag heeft Jan Jansen (als n unieke bezoeker) twee bezoeken aan uw website gebracht.

Het percentage herbezoekers zegt - zoals u zult begrijpen - veel over
bezoekerstrouw. In de loop van de tijd, naarmate uw statistieken langer worden geregistreerd, zal dit percentage in het algemeen oplopen.

Gegeven de definitie van unieke bezoeker, herbezoeker en nieuwe bezoeker, kan worden gesteld dat hoe korter de periode is die u selecteert, des te hoger het aantal unieke bezoekers en het percentage herbezoekers is. Bij langere periodes is het aantal unieke bezoekers relatief lager; daarentegen is het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker navenant hoger.

Hoe kan het dat het percentage herbezoekers hoger is in dagrapporten dan in week- en maandrapporten? Dit is een terechte, maar een beetje lastige vraag. Het simpelst kan dit duidelijk worden gemaakt aan de hand van een voorbeeld.

Stel: Klaziena Klazinga heeft uw website voor de allereerste keer ooit bezocht op maandag 6 november 2007; daarna bezocht zij uw website, tot op de dag van vandaag, nog zes keer (op 8, 9, 10, 15, 17 en 23 november 2007). In het maandrapport van november 2007 wordt Klaziena vervolgens geteld als n unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker); in het maandrapport van december wordt zij vanzelfsprekend niet meegeteld. In het maandrapport 'Aantal bezoeken' (over november 2007) vindt u vervolgens terug dat Klaziena zeven bezoeken heeft gebracht.

In het rapport van week 45 van 2007 wordt Klaziena geteld als n unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker); in de rapporten van week 46 en week 47 wordt zij in beide geteld als n unieke bezoeker (nu tevens herbezoeker, omdat zij vr week 46 c.q. week 47 al eens eerder uw site heeft bezocht). In week 45, week 46, week 47 worden in het rapport 'Aantal bezoeken' wl resp. vier, twee en n bezoeken geregistreerd.

In de dagrapporten van 7, 8, 9, 10, 15, 17 en 23 november 2007 wordt Klaziena Klazinga in elk rapport afzonderlijk geteld als n unieke bezoeker. Alleen in het dagrapport van 7 november valt zij echter in de categorie 'nieuwe bezoeker'; op alle andere dagen is ze een zogeheten 'herbezoeker'. Op alle zeven dagen dat Klaziena uw website bezoekt, wordt in het rapport 'Aantal bezoeken' n bezoek geregistreerd.

Hoe meet Mtrack het aantal bezoekers?

In eerste instantie doet Mtrack dit met behulp van zogeheten cookies. Hoe werken deze? Elke bezoeker die uw website bezoekt, krijgt van Mtrack automatisch een cookie (een uniek nummer) aangeboden. Als de browser van uw bezoeker dit cookie accepteert, zal deze het nummer terugsturen bij elke volgende webpagina die wordt bezocht. Op basis van dit unieke nummer 'weet' Mtrack dan dat het om een en dezelfde browser gaat.

Voor alle duidelijkheid: als Mtrack via cookies constateert dat het om een en dezelfde browser gaat, hoeft dit niet per se te betekenen dat het om n en dezelfde persoon gaat. Van de betreffende computer (of beter: browser) kan ook iemand anders gebruik maken; dit komt nog wel eens voor op universiteiten, waar verschillende studenten n computer (browser) delen.
Anderzijds wil het simpele feit dat het om een andere browser gaat, niet altijd zeggen dat het een andere persoon is die uw website bezoekt. Zo kan iemand eerst op zijn werk en later thuis op zijn eigen computer uw website bezoeken.

In tweede instantie (second best) werkt Mtrack met IP-adressen. Dit gebeurt pas als een browser geen cookies accepteert - wat zelden het geval is (zie voor de acceptatiegraad van cookies het rapport 'Cookies').

Het meten met behulp van cookies is een zuiverder methode dan het meten van aantallen (unieke) bezoekers via IP-adressen. IP-adressen kunnen namelijk wisselen. Dit gebeurt nogal eens bij inbellen; hierdoor worden er meer unieke bezoekers geteld dan er feitelijk zijn. Anderzijds kunnen er achter n IP-adres meerdere gebruikers schuilgaan; dit komt bijvoorbeeld voor als meerdere mensen via n bedrijfsnetwerk het internet op gaan.

Het mag duidelijk zijn: Mtrack meet via de meest geavanceerde methode. Desondanks valt het aantal echte (unieke) bezoekers alleen bij benadering vast te stellen.