Documentatie

3. Het plaatsen en instellen van de tellercode > 3.4. Extra mogelijkheden van de tellercode > Hoe voorkom ik registratie v/e pageview bij het laden van een pagina?

Hoe voorkom ik registratie v/e pageview bij het laden van een pagina?

Soms is het niet gewenst dat Mtrack een pageview registreert bij het laden van een pagina. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw website uit frames bestaat en er in een van de frames een clickout moet worden geplaatst.

Met de variabele '_Mblock' kunt u in dergelijke gevallen voorkomen dat Mtrack automatisch een pageview registreert. Uw tellercode ziet er dan zo uit:

<!-- Mtrack V2.1 -->
<script type="text/javascript">
var _Mpage = '';
var _Mblock = 1;
</script>
...
<!-- End Mtrack -->