Documentatie

Hoe registreer ik 'events' binnen één pagina?

Bij het laden van een pagina registreert Mtrack gewoonlijk één pageview. U kunt echter ook op andere momenten een pageview geregistreerd krijgen. Hiertoe moet u vanuit JavaScript de functie '_Mtrack' aanroepen. Een voorbeeld:

<a href="#" onmouseover="_Mtrack('Mouseover');return false;">Mouseover</a>

In dit voorbeeld registreert Mtrack voor elke 'mouseover' een pageview.