Documentatie

3. Het plaatsen en instellen van de tellercode > 3.3. Instellen van tellers > Hoe krijg ik de url als benaming van mijn pagina's?

Hoe krijg ik de url als benaming van mijn pagina's?

Vaak vormt de url een goede basis voor de naamgeving van uw pagina's in de Mtrack-rapporten.

Met de url als basis hoeft u uw tellercode niet aan te passen. Wanneer u het script van uw tellercode ongewijzigd overneemt, verschijnt in uw rapporten standaard de url van de pagina (bijvoorbeeld '/nieuws/details.html').

Mtrack toont overigens alleen het deel van de url vóór het vraagteken (de querystring). Hiermee wordt voorkomen dat dezelfde pagina door bijvoorbeeld een sessievariabele steeds anders wordt benoemd.

Soms is het handig alleen in een deel van uw website de url de benaming te laten vaststellen. U kunt dit per pagina aangeven door de variabele '_Mpage' de waarde 'url' mee te geven. Bijvoorbeeld:

<!-- Mtrack V2.1 -->
<script type="text/javascript">
var _Mpage = 'url';
</script>
...
<!-- End Mtrack -->

In uw account kunt u aanvinken of u uw pagina's op basis van de url of de titel van de pagina's wilt weergegeven. Hiervoor gaat u na het inloggen op onze website (om uw statistieken te bekijken), eerst naar Instellingen en vervolgens Telllers en Uw tellercode. Op deze pagina kunt u aan de rechterkant instellen welke van de twee u in uw rapporten wilt terugzien.