Documentatie

3. Het plaatsen en instellen van de tellercode > 3.3. Instellen van tellers > Hoe krijg ik de querystring in de benaming van mijn pagina's?

Hoe krijg ik de querystring in de benaming van mijn pagina's?

Mtrack laat de querystring standaard niet zien in uw rapporten. Hier is voor gekozen omdat lange url's met querystring verwarrend kunnen werken.

Als u het graag wilt, kunt u wél de gehele url weergegeven krijgen. Hiertoe moet u de variabele '_Mpage' als volgt vullen:

var _Mpage = document.location.pathname + document.location.search;