Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.2. Veelgestelde vragen over de rapporten > Hoe kan het dat mijn statistieken verschillen met die van een ander, professioneel statistiekenprogramma?

Hoe kan het dat mijn statistieken verschillen met die van een ander, professioneel statistiekenprogramma?

Tussen uw statistieken bij Mtrack en die bij een ander, professioneel statistiekenprogramma zitten soms verschillen. In het algemeen zijn deze klein.

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is, dat een redelijk aantal andere, professionele (!) statistiekenleveranciers nog steeds meet met IP-adressen. Mtrack meet in eerste instantie met cookies.

Daarnaast tellen sommige andere statistiekenprogramma's een pageview zodra een pagina is opgevraagd. Mtrack telt een pageview pas als een pagina is opgevraagd én helemaal is geladen. (Dit is wel zo zuiver is: in dat geval weet u zeker dat de pagina ook door uw bezoeker bekeken kan zijn.)

Verder beschouwt Mtrack een bezoek als beëindigd wanneer een bezoeker twintig minuten inactief is op uw website (andere programma's hanteren hiervoor soms een kortere of langere tijdsperiode).

Tot slot is het voor een goede vergelijking tussen twee verschillende statistiekenprogramma's van belang dat u bij beide op dezelfde pagina's de tellers plaatst en dat u bij het uitfilteren van IP-adressen dezelfde adressen uitfiltert.