Documentatie

3. Het plaatsen en instellen van de tellercode > 3.3. Instellen van tellers > Hoe geef ik een eigen naam aan mijn pagina's?

Hoe geef ik een eigen naam aan mijn pagina's?

Het komt voor dat de url noch de titel voldoende informatie bieden voor de naamgeving van de pagina's in uw rapporten. Bij de url komt dit doordat bijvoorbeeld de pagina's door steeds hetzelfde script (met dezelfde url) worden gegenereerd. Bij de titel komt het regelmatig voor dat deze voor alle pagina's gelijk is.

In deze gevallen kunt u zelf een naam aan uw tellers meegeven. (Er zijn overigens ook andere redenen denkbaar waarom u dit zou willen doen.)

Op de volgende wijze geeft u zelf een naam aan een teller:

<!-- Mtrack V2.1 -->
<script type="text/javascript">
var _Mpage = 'Naam van de pagina';
</script>
...
<!-- End Mtrack -->

De door u mee te geven naam kan natuurlijk ook dynamisch worden ingevuld, bijvoorbeeld vanuit een (CMS-)script. Een voorbeeld in PHP:

<!-- Mtrack V2.1 -->
<script type="text/javascript">
var _Mpage = '<?php print addslashes($tellernaam); ?>';
</script>
...
<!-- End Mtrack -->

En een voorbeeld in ASP:

<!-- Mtrack V2.1 -->
<script type="text/javascript">
var _Mpage = '<%= Tellernaam %>';
</script>
...
<!-- End Mtrack -->