Documentatie

Hoe bepaalt Mtrack het gemiddelde?

In Mtrack worden in veel spreidingsgrafieken en bijbehorende tabellen gemiddeldes weergegeven. Dit gemiddelde is het gemiddelde van alle uren, dagen, weken, maanden of jaren die vooraf zijn gegaan aan de geselecteerde periode.

Hieronder vindt u twee voorbeelden om deze berekeningswijze te verduidelijken.

1. Dagrapport Aantal bezoekers en Spreiding bezoekers (in de categorie Uw bezoekers)
In bijvoorbeeld het dagrapport van 1 oktober 2012 ziet u het gemiddelde aantal bezoekers per uur staan. Het gemiddelde van 0:00 uur wordt berekend door het totaal van alle bezoekers die de website tussen 0:00 uur en 1:00 uur in alle dagen voorafgaand aan 1 september 2012 hebben bezocht, te delen door het totaal aantal dagen vanaf het begin van registratie tot 1 september 2012. Etcetera. Het daggemiddelde in deze tabel is gelijk aan de optelsom van alle uurgemiddeldes.

2. Jaarrapport Aantal pageviews en Spreiding pageviews (in de categorie Hun bezoek) .
In het jaarrapport over 2012 (waarbij de gegevens per maand worden vertoond) ziet u het gemiddelde aantal pageviews per maand staan. Voor bijvoorbeeld januari 2012 wordt dit gemiddelde berekend door het gemiddelde te nemen van alle voorgaande maanden januari, vanaf het moment dat de registratie is gestart t/m januari 2011. Stel dat Mtrack sinds augustus 2009 bezoekgegevens registreert, dan is dit gemiddelde gelijk aan het gemiddelde aantal pageviews van januari 2010 en januari 2011. Voor september 2012 wordt dit gemiddelde dan bepaald door het aantal pageviews van september 2009, september 2010 en september 2011 bij elkaar op te tellen en te delen door drie. Het jaargemiddelde in dit rapport wordt weer bepaald door de gemiddeldes van alle maanden op te tellen.

Opmerking: bij een enkel rapport staat nog geen gemiddelde. Dit staat wel op onze to do-lijst. Bij deze specifieke rapporten is het lastig te bepalen op welke basis een gemiddelde moet worden berekend. Bij een maandrapport (waarbij de gegevens per dag worden vertoond) luidt bijvoorbeeld de vraag: hoe houden we bij het bepalen van de gemiddeldes rekening met het aantal dagen van die maand en hoeveel maandagen, dinsdagen, woensdagen, etc. omvat die maand (op welke dag begint die maand)? Bij deze rapporten is het lastig dat het niet mogelijk is, de bijbehorende tabel sluitend te krijgen: de optelsom van de gemiddeldes van alle dagen van de maand komt niet overeen met bijvoorbeeld het gemiddelde van alle voorgaande, hele maanden.